Sun, Jun 23
16 Zul Hijjah 1445
06:59:00 AM
Fajr Azaan
05:25
Fajr Salaah
05:40
Zuhr Azaan
12:15
Zuhr Salaah
12:30
Asr Azaan
04:00
Asr Salaah
04:15
Maghrib Azaan
05:08
Maghrib Salaah
05:08
Isha Azaan
06:40
Isha Salaah
06:50
Jumu'ah Azaan
12:10
Jumu'ah Khutba
12:40
Suhoor Ends
05:21
Subhus Sadiq
05:26
Sunrise Starts
06:52
Ishraaq
07:04
Salaatud Dhuha
09:26
Zawwaal Starts
11:53
Zuhr Starts
12:03
Sundays & Public Holidays Zuhr (Azaan: 12:15 | Salaah: 12:30)

Salaah Time Changes

Fajr
Asr
Isha

Programmes at Musjid-ut-Taqwa

 
 
Jumu'ah Lecture by